Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december. De contributie kan per kwartaal of per jaar betaald worden. Nieuwe leden die tijdens een lopend kwartaal instromen, krijgen een eenmalige korting op de kwartaalcontributie, en worden hier door de penningmeester nog apart over ingelicht. Leden die tijdens een lopend kwartaal overvliegen naar een volgende speltak, betalen de contributie van de nieuwe speltak vanaf het eerstvolgende kwartaal. Meer informatie is te vinden in de jaarlijkse contributiebrief, zoals deze te vinden is op de website onder Downloads